Dự báo ASX 200 cho tuần tới

ASX 200 Dự báo tuần tới – Giới thiệu ASX là lớn nhất và thanh khoản cao nhất trên thị trường chứng khoán thế giới kể từ năm 1871, và tiếp tục là sàn giao dịch chứng khoán lớn hàng đầu trên thế giới. ASX được chia thành 500 công ty chỉ số và chúng được chia thành các lĩnh vực khác nhau. Mỗi lĩnh vực thường được chia thành các phân ngành, bao gồm các dịch vụ tài chính, sản xuất cơ bản, dịch vụ công cộng, hàng công nghiệp và tài chính quốc tế.

Một hoặc hai tuần trước khi các công ty chỉ số công bố dự báo hàng tuần và hàng tháng của họ và ASX quyết định mỗi thành phần sẽ làm gì. Dự đoán thường được phát hành vào thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và thứ Bảy, và thường được gửi qua email.

Sau khi các dự báo được công bố trên biểu đồ hàng ngày, các nhà giao dịch có thể quyết định họ có muốn mua cổ phiếu hay không. Họ cũng có thể xác định mỗi thành phần sẽ làm gì chỉ bằng cách nhìn vào biểu đồ hàng ngày.

Mặc dù hầu hết các dự báo ASX cho tuần tới là tích cực, nhưng có một số tiêu cực. Chúng bao gồm nguyên liệu thô công nghiệp giảm, và có thể có sự co lại trong ngành dịch vụ tài chính.

Tin tức kinh tế thường là quan trọng nhất trong những dự báo này, và tin tức kinh tế hầu như luôn luôn tích cực. Nếu tăng trưởng kinh tế chậm lại, điều này thường sẽ được phản ánh trong dự báo thị trường chứng khoán.

Tin tức tài chính cũng nên được xem xét trong các dự báo là tốt. Điều này bao gồm việc sử dụng các chỉ số tài chính như FTSE All ordario và tất cả các chỉ số tài chính khác.

Những dự báo này thường được phát hành một tuần trước khi mở cửa thị trường ASX, nhưng có một khoảng thời gian một tuần, khi tin tức không được công bố. Điều này được gọi là thời gian phát hành tạm thời.

Đó là trong tuần này, các nhà đầu tư tài chính không được phép thảo luận bất cứ điều gì liên quan đến thông tin. Điều này được sử dụng để tránh đầu cơ thị trường chứng khoán, chắc chắn sẽ gây ra sự sụp đổ trên thị trường.

ASX lấy tất cả thông tin này và sử dụng nó để xác định xu hướng và dự báo thị trường. Đây là thông tin kết hợp, sau đó cho phép họ phát hành thông tin trên biểu đồ hàng ngày.

Với suy nghĩ này, ASX hiện đang có vị trí tốt để đưa ra dự đoán hàng ngày cho tuần tới. Không có cách nào tốt hơn để xác định thị trường sẽ đi đến đâu cho phương pháp này.

Các kết quả thường rất chính xác và đáng tin cậy, và thậm chí có thể được thực hiện trong một ngày. Các thương nhân đã sử dụng các dự báo cho tuần tới làm cơ sở cho các chiến lược giao dịch chứng khoán của riêng họ trong hơn sáu mươi năm.

Với suy nghĩ này, nhiều nhà giao dịch thành công nhất thế giới đã sử dụng dự báo ASX cho tuần tới để tạo ra vận may của họ. Vì vậy, nếu bạn đang nghĩ đến việc tham gia vào thị trường chứng khoán, đây chắc chắn là con đường để đi.